МОНГОЛ НААДАМ ЦОГЦОЛБОР

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

© Монгол Наадам Цогцолбор 2022 он