ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

1.ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /2003 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр/

2.YНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ /2004 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр/

3.НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ /2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр/

4.МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ /

5.ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР/

6.АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ/

7.НИЙТЭЭР-ТЭМДЭГЛЭХ-БАЯРЫН-БОЛОН-ТЭМДЭГЛЭЛТ-ӨДРҮҮДИЙН-ТУХАЙ/

8.НИЙТЭЭР-ТӨРИЙН-БОЛОН-ОРОН-НУТГИЙН-ӨМЧИЙН-ХӨРӨНГӨӨР-БАРАА-АЖИЛ-ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ХУДАЛДАН-АВАХ-ТУХАЙ/

9.ТӨСВИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга/

10.ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ/

11.ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ/

12.БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ/

13.ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ/

14.ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ/

15.МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ/

16.АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ/

17.ГАЗРЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга/

18.ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ/

19.МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ/

20.НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ/

21.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ/

About Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Download from BIGTheme.net free full premium templates